Sistem Pendaftaran KSS Online
PANDUAN
 
Syarat Permohonan Kursus Melalui Web
1. Pastikan anda merujuk Syarat Kursus untuk mengetahui butir-butir kursus sebelum mengisi borang.
2. Pemohon yang mengisi borang secara online hanyalah mereka yang benar-benar ingin melanjutkan pelajaran secara sambilan di PUO.
3. Pastikan maklumat yang benar sahaja diisi dalam borang.
 
Panduan Mengisi Borang Melalui Web
1. Sila pilih menu “Borang Permohonan” untuk membuat permohonan kursus.

2. Skrin borang dipaparkan. Masukkan maklumat peribadi, maklumat waris, maklumat pekerjaan dan maklumat kursus yang diperlukan. Sila pastikan ruangan yang bertanda * diisi. Sekiranya terdapat kesalahan atau maklumat tidak diisi, mesej kesalahan akan dipaparkan. Betulkan kesalahan mengikut mesej yang dipaparkan.

3. Setelah kesemua maklumat disemak dan telah didapati lengkap, klik butang “Hantar”  untuk ke proses seterusnya.
4. Cetak borang permohonan untuk rujukan. Sila simpan Slip untuk digunakan semasa menyemak status permohonan nanti.
 

TARIKH TUTUP PERMOHONAN SESI DISEMBER 2013 :   10 NOVEMBER 2013

SYARAT

 

Kini anda boleh memohon untuk melanjutkan pelajaran secara sambilan di PUO. Program Diploma secara sambilan yang ditawarkan di Politeknik Ungku Omar membolehkan mereka yang sedang bekerja terus belajar sambil berkerja untuk meningkatkan pengetahuan dan kelayakan akademik melalui konsep Belajar sambil Bekerja @ “ Learn as you Earn” . Program-program Diploma yang ditawarkan adalah seperti berikut:-

 • Diploma Kejuruteraan Awam

 • Diploma Seni Bina

 • Diploma Ukur Tanah

 • Diploma Kejuruteraan Mekanikal

 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

 • Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 • Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)

 • Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)

 • Diploma Akauntansi

Kelayakan Diploma yang dianugerahkan adalah setara dengan Diploma sepenuh masa dan diluluskan oleh Lembaga Kurikulum di Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Sukatan pelajaran yang digunakan digubal oleh pakar – pakar dalam bidang kejuruteraan Awam, Mekanikal, Elektronik, Ukur Tanah, Perdagangan, Seni Bina dan Teknologi Maklumat serta dikemaskinikan dari masa ke masa untuk memenuhi permintaan industri disamping melahirkan bakal pembantu jurutera dan usahawan yang berketrampilan, kompeten dan dinamik.

Di samping itu, kelayakan Diploma ini membolehkan anda meneruskan pengajian anda ke peringkat tertieri di universiti.

SYARAT KELAYAKAN KEMASUKAN KURSUS SECARA SAMBILAN (KSS)

Calon-calon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

 1. Warganegara Malaysia

 2. Syarat mengikut bidang :

Bidang Kejuruteraan

 • Lulus Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan / Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Sijil Setaraf yang diiktiraf dengan Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) sekurang-kurangnya 2.00.

ATAU

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf, dengan sekurang-kurangnya kredit dalam TIGA (3) mata pelajaran, termasuk Matematik/Matematik Tambahan dan SATU (1) mata pelajaran lain berkaitan sains / teknikal / vokasional DAN SATU (1) mata pelajaran lain DAN lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu;

ATAU

 • Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf TAHAP TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf dengan minimum SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.

Bidang Teknologi Maklumat dan Bidang Perdagangan

 • Lulus Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan / Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau Sijil Setaraf yang diiktiraf dengan Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) sekurang-kurangnya 2.00.

ATAU

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf, dengan sekurang-kurangnya kredit dalam TIGA (3) mata pelajaran, termasuk Matematik/Matematik Tambahan dan DUA (2) mata pelajaran lain, DAN lulus Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu;

ATAU

 • Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf TAHAP TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf dengan minimum SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.

Tempoh Dan Yuran Pengajian

Tempoh Pengajian:     4 semester ( 2 tahun ) bagi lulusan Sijil Politeknik / Kolej Komuniti selepas Disember 2011.

                                         6 semester ( 3 tahun ) bagi lulusan Sijil Politeknik / Kolej Komuniti sebelum Disember 2011.

                                       10 semester ( 4 tahun ) bagi lepasan SPM/SPMV.

Yuran Pengajian Keseluruhan : RM10,000 - RM14,500

Yuran Pengajian : Mengikut kursus yang ditawarkan pada sesi tersebut.

Per Semester (yuran pengajian tambahan dikenakan jika mengulang kursus)

Cara memohon

Iklan akan dikeluarkan dalam suratkhabar utama dan pemohon dikehendaki melayari laman web Politeknik Ungku Omar www.puo.edu.my dan mengisi borang permohonan secara “online”.

Maklumat Tambahan:

Jika anda berminat atau mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Unit Latihan Khas

Politeknik Ungku Omar,

Jalan Raja Musa Mahadi,

31400 Ipoh,

Perak Darul Ridzuan.

Telefon: 05-5457622 ( ext 2241 ; 1160 )

Fax: 05-5471162

PERMOHONAN KSS DITUTUP

MAKLUMAT PERIBADI
Nama Penuh * : Alamat Surat-Menyurat :
No. Kad Pengenalan (Baru) (tanpa -) * :   :
Tarikh Lahir  Klik Kalendar, Key-in Masa (Optional) & Klik Tarikh : Poskod :
Umur : Tahun Bandar :
Jantina : Lelaki Perempuan Negeri :
Status : No. Telefon :
Agama : No. H/P * :
Bangsa : E-mail :
Alamat Tetap :      
  :      
Poskod :      
Bandar :      
Negeri :      
           
MAKLUMAT WARIS
Nama :      
Hubungan :      
Alamat Waris :      
  :      
Poskod :      
Bandar :      
Negeri :      
No. Telefon :      
No. H/P        
MAKLUMAT PEKERJAAN
Jawatan * :    
Tempoh Bekerja : Dari     Hingga     
Majikan      
Alamat Majikan :    
  :    
Poskod :    
Bandar :    
Negeri :    
No. Telefon :    
MAKLUMAT PROGRAM
Tarikh Permohonan : 21-Jun-2018    
Program * :    
Sesi : DISEMBER 2013    
Kelulusan * :    
Maklumat Kelulusan
Lihat contoh maklumat kelulusan
:
AKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa keterangan dan maklumat yang dikemukan di dalam borang ini adalah benar. Saya bersetuju pihak Politeknik Ungku Omar berhak menolak permohonan ini, menarik balik tawaran kemasukan atau boleh mengarahkan saya keluar dari pengajian di Politeknik Ungku Omar sekiranya didapati keterangan dan maklumat yang diberikan adalah tidak benar. Saya bersetuju mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Politeknik dan menjelaskan yuran-yuran yang berkaitan pada masa yang ditetapkan.
           
Sila taipkan semula kod berikut untuk pengesahan * captcha
           
Sila Hantar jika Setuju dengan pengakuan di atas.

Sistem Pendaftran KSS Online
STATUS PERMOHONAN KSS SESI DISEMBER 2013


SEMAKAN BERMULA 15 NOVEMBER 2013

  No. Kad Pengenalan